A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. január 4.,

szerda


 

1. szám


 

Ára: 4807,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: I. tv.
A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005.november 30-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2
2006: II. tv.
A Magyar Köztársaság és Románia között, aszociálisbiztonságról szóló, Bukarestben, 2005.október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
11
2006: III. tv.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációscélú módosításáról
20
2006: IV. tv.
A gazdasági társaságokról
24
2006: V. tv.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
99
2006: VI. tv.
A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
162
2006: VII. tv.
A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
168
2006: VIII. tv.
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról
172
2006: IX. tv.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
177
2006: X. tv.
A szövetkezetekről
181
2006: XI. tv.
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
201
1/2006. (I. 4.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény végrehajtására szolgáló igazgatási megállapodás kihirdetéséről
204
2/2006. (I. 4.) Korm. r.
Egyes kormányrendeletek fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
207

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.