A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536682. látogatója

Budapest

2006. augusztus 11.,

péntek


 

101. szám


 

Ára: 357,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
174/2006. (VIII. 11.) Korm. r.
Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
7991
5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM e. r.
A 2004–2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól
7992
58/2006. (VIII. 11.) FVM r.
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
7995
58/2006. (VIII. 11.) GKM r.
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről
8000
35/2006. (VIII. 11.) KvVM r.
Az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területeken szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjéről és eljárási szabályairól
8005
36/2006. (VIII. 11.) KvVM r.
A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelet módosításáról
8006
 
Helyesbítés
8007
 
Tárgymutató a 2006. július hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.