A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518566. látogatója

Budapest

2006. augusztus 18.,

péntek


 

103. szám


 

Ára: 1029,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
60/2006. (VIII. 18.) FVM r.
A 2006. évi iskolatej program második félévének szabályozásáról
8056
18/2006. (VIII. 18.) IRM r.
A bűnügyi nyilvántartást kezelő szervről, azadatközlés és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 7/2000. (II. 16.) BM–IM együttes rendelet módosításáról
8090
37/2006. (VIII. 18.) KvVM–FVM e. r.
A Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamintaz egyszeri térítés, az igénybevétel és akártalanítás részletes szabályairól
8103
139/2006. (VIII. 18.) KE h.
Szolgálati viszony megszüntetéséről ésnyugállományba helyezésről
8105
1082/2006. (VIII. 18.) Korm. h.
A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány AlapítóOkiratának módosításáról
8105
20/2006. (VIII. 18.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a beruházások elősegítéséről éskölcsönös védelméről szóló, Jeruzsálemben, 1991.május 14. napján aláírt, az 1993. évi LXIV.törvénnyel kihirdetett Megállapodás hatályon kívül helyezéséről
8106
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
8106

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.