A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518566. látogatója

Budapest

2006. augusztus 22.,

kedd


 

104. szám


 

Ára: 861,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
12/2006. (VIII. 22.) MNB r.
Az „Esztergomi bazilika” emlékérme kibocsátásáról
8112
61/2006. (VIII. 22.) FVM r.
A kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékességi területéről
8113
59/2006. (VIII. 22.) GKM r.
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról
8145
60/2006. (VIII. 22.) GKM r.
A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról
8149
19/2006. (VIII. 22.) IRM r.
A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat pályázati úton történő felhasználása szabályozásáról szóló 21/2004. (V. 7.) IM rendelet módosításáról
8153
38/2006. (VIII. 22.) KvVM–PM e. r.
Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer működtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
8154
1083/2006. (VIII. 22.) Korm. h.
A közösségi állami támogatási szabályok szerinti létező támogatások felülvizsgálatáról és a 2007-től működtetni kívánt támogatásokról
8155
1084/2006. (VIII. 22.) Korm. h.
A Népművészet Mestere díj 2006. évi adományozásáról
8156
49/2006. (VIII. 22.) ME h.
A Határon Túli Magyarok Hivatala elnökének felmentéséről
8156
50/2006. (VIII. 22.) ME h.
Főiskolai tanárok kinevezéséről
8156
 
Helyesbítés
8158

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.