A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536682. látogatója

Budapest

2006. augusztus 28.,

hétfő


 

106. szám


 

Ára: 525,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
179/2006. (VIII. 28.) Korm. r.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörének változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
8264
180/2006. (VIII. 28.) Korm. r.
A Magyar UNESCO Bizottságról szóló 70/1993. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
8265
181/2006. (VIII. 28.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8265
182/2006. (VIII. 28.) Korm. r.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
8271
183/2006. (VIII. 28.) Korm. r.
A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8273
184/2006. (VIII. 28.) Korm. r.
A „Mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról” szóló, Genfben, 1980. évi október hó 10. napján kelt Egyezmény mellékletét képező „A háborúból visszamaradt robbanószerkezetekről” intézkedő, Genfben, 2003. november 28-án elfogadott V.kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
8273
13/2006. (VIII. 28.) MNB r.
A jegybanki alapkamat mértékéről
8285
61/2006. (VIII. 28.) GKM r.
A kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII.14.) GKM rendelet módosításáról
8285
20/2006. (VIII. 28.) IRM r.
A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 40/2004. (VII. 2.) BM–IM együttes rendelet módosításáról
8287
6/2006. (VIII. 28.) OKM r.
A Magyar UNESCO Bizottság Titkársága megszüntetéséről
8290
140/2006. (VIII. 28.) KE h.
Dandártábornok nyugállományba helyezéséről
8290
141/2006. (VIII. 28.) KE h.
Vezérőrnagyi előléptetésről
8291
142/2006. (VIII. 28.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
8291
143/2006. (VIII. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
8291
1085/2006. (VIII. 28.) Korm. h.
Az „Arany János Közalapítvány a Tudományért” közalapítvány megszüntetéséről
8291
51/2006. (VIII. 28.) ME h.
Központi tiszt cím megszűnésének megállapításáról
8292
5/2006. (MK 106.) MSZH közl.
A „Magyar Formatervezési Díj” pályázat kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
8292
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
8293
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
8293

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.