A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. február 2.,

csütörtök


 

11. szám


 

Ára: 2415,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2006. (II. 2.) EüM r.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére történő egyes költségvetési belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet módosításáról
706
1/2006. (II. 2.) FMM r.
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról
706
2/2006. (II. 2.) FMM r.
Egyes miniszteri rendeleteknek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményével összefüggő módosításáról
707
3/2006. (II. 2.) HM r.
Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól
709
4/2006. (II. 2.) KvVM r.
A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről
730
5/2006. (II. 2.) KvVM r.
A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó szakképesítésekkel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
735
2/2006. (II. 2.) NKÖM r.
A helyi önkormányzatok részére állatkertek fenntartására, valamint felújítási és beruházási feladataira adható támogatások igénybevételének rendjéről
772
3/2006. (II. 2.) NKÖM r.
A helyi önkormányzatok színházi pályázati támogatásáról
776
13/2006. (II. 2.) KE h.
Egyetemi tanárok felmentéséről
777
1010/2006. (II. 2.) Korm. h.
<$TTrack=-20;TrackType=0;>A pozitron emissziós tomográfia-computer tomográf vagy számítógépes rétegvizsgálat (PET-CT) diagnosztika középtávú fejlesztéséről
777
10/2006. (II. 2.) ME h.
Központi tiszt cím megszűnésének megállapításáról
778
 
A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
778
 
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (I 06) zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra (,,on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről 2006
785
 
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (K 06–07) az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről
791
 
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (M 06–07) a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai minimum jogdíjairól
797
 
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (R-TV 06–07) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű továbbközvetítéséért, valamint az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről
800
 
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Sz06–07) az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről
803
 
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Ü06) a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról a 2006. évre
810
 
Közlemény a BM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata szolgálati titokköri jegyzékéről
812
 
Helyesbítés
814

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.