A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536681. látogatója

Budapest

2006. szeptember 11.,

hétfő


 

111. szám


 

Ára: 525,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
36/2006. (IX. 11.) EüM–SZMM e. r.
Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről, továbbá az ideiglenes működési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
8424
64/2006. (IX. 11.) FVM r.
A baromfihús- és tojáságazat rendkívüli piactámogatási intézkedéseiről
8429
65/2006. (IX. 11.) FVM r.
A kedvező gabonatermésből származó előnyök kihasználása érdekében az agrártermelők részére érvényesíthető állami segítség feltételeiről szóló 149/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról
8442
21/2006. (IX. 11.) IRM r.
A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosításáról
8444
149/2006. (IX. 11.) KE h.
Kitüntetések adományozásáról
8449
150/2006. (IX. 11.) KE h.
Büntetés-végrehajtási dandártábornok nyugállományba helyezéséről
8450
151/2006. (IX. 11.) KE h.
Vezérőrnagyi előléptetésről
8450
1088/2006. (IX. 11.) Korm. h.
A Magyar Köztársaság 2006. szeptemberi aktualizált konvergencia programjáról
8450
54/2006. (IX. 11.) ME h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagjának visszahívásáról és új tag kinevezéséről
8450
22/2006. (IX. 11.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és Románia között, a szociális biztonságról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi II. törvény 2–3. §-a hatálybalépéséről
8451
 
Az Országos Választási Bizottság 22/2006. (IX. 7.) OVB állásfoglalása a többes jelölésről a 10000 lakos feletti lakosságszámú településeken
8451
 
Az Országos Választási Bizottság 492/2006. (IX. 7.) OVB határozata
8452
 
Az Országos Választási Bizottság 493/2006. (IX. 7.) OVB határozata
8452
 
Az Országos Választási Bizottság 494/2006. (IX. 7.) OVB határozata
8453
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye a tűzgyújtási tilalom feloldásáról
8454
 
Helyesbítés
8454

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.