A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536680. látogatója

Budapest

2006. szeptember 27.,

szerda


 

117. szám


 

Ára: 1197,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
196/2006. (IX. 27.) Korm. r.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
8642
197/2006. (IX. 27.) Korm. r.
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról rendelkező 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
8648
37/2006. (IX. 27.) EüM r.
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
8651
38/2006. (IX. 27.) EüM r.
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról
8652
70/2006. (IX. 27.) FVM r.
A növényfajták állami elismeréséről és a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
8653
68/2006. (IX. 27.) GKM–KvVM–PM e. r.
Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról
8670
69/2006. (IX. 27.) GKM r.
A közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjéről és eljárási szabályairól
8674
70/2006. (IX. 27.) GKM r.
Az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról
8675
23/2006. (IX. 27.) IRM r.
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról
8676
6/2006. (IX. 27.) MeHVM r.
Az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 4/2006. (IV. 10.) TNM rendelet módosításáról
8678
23/2006. (IX. 27.) PM r.
A Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról
8679
39/2006. (IX. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
8686
40/2006. (IX. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
8692
41/2006. (IX. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
8694
157/2006. (IX. 27.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
8696
158/2006. (IX. 27.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
8696
159/2006. (IX. 27.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
8696
1090/2006. (IX. 27.) Korm. h.
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottságok elnökének megbízásáról
8697
 
Az Országos Választási Bizottság 25/2006. (IX. 21.) OVB állásfoglalása a választási bizottságokba történő delegálásról
8697
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. augusztus 28-i üléséről
8698
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2006. november6–november 17-ig terjedő időszak –II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
8700
 
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
8704
 
Helyesbítés
8704

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.