A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536680. látogatója

Budapest

2006. szeptember 28.,

csütörtök


 

118. szám


 

Ára: 2877,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
71/2006. (IX. 28.) FVM r.
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
8706
71/2006. (IX. 28.) GKM r.
A közúti járművek forgalomba helyezésének ésforgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
8769
24/2006. (IX. 28.) PM–IRM e. r.
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról
8839
4/2006. (IX. 28.) SZMM r.
A 2007. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
8845
1091/2006. (IX. 28.) Korm. h.
A NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvételről
8846
56/2006. (IX. 28.) ME h.
A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8846
57/2006. (IX. 28.) ME h.
Központi tiszt cím megszűnésének megállapításáról
8847
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
8847

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.