A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536689. látogatója

Budapest

2006. október 20.,

péntek


 

129. szám


 

Ára: 693,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: LXXVIII. tv.
Az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezmények egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról szóló, Genfben, 2006. június 19-én aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyvének (III. Jegyzőkönyv) kihirdetéséről
9514
2006: LXXIX. tv.
A Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2006. május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
9521
211/2006. (X. 20.) Korm. r.
Az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról
9528
7/2006. (X. 20.) MeHVM r.
A Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 10/2004. (VI. 12.) TNM rendelet módosításáról
9531
8/2006. (X. 20.) MeHVM– PM–FVM e. r.
A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM– FMM–FVM–PM együttes rendelet módosításáról
9532
9/2006. (X. 20.) MeHVM r.
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által adományozható kitüntetésekről és elismerésekről szóló 1/1998. (X. 28.) MeHVM rendelet módosításáról
9538
76/2006. (X. 20.) FVM r.
A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
9538
59/2006. (X. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
9539
173/2006. (X. 20.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
9545
174/2006. (X. 20.) KE h.
Bírák kinevezéséről
9546
175/2006. (X. 20.) KE h.
Altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
9546
 
Az Országos Választási Bizottság 548/2006. (X. 17.) OVB határozata
9546
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
9547

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.