A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536689. látogatója

Budapest

2006. február 7.,

kedd


 

13. szám


 

Ára: 2415,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
26/2006. (II. 7.) Korm. r.
A gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési támogatásáról
882
27/2006. (II. 7.) Korm. r.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
883
28/2006. (II. 7.) Korm. r.
A műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
904
29/2006. (II. 7.) Korm. r.
A vízi árufuvarozásról szóló egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről
905
5/2006. (II. 7.) EüM r.
A mentésről
905
13/2006. (II. 7.) FVM r.
A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III.3.) FVM rendelet módosításáról
915
4/2006. (II. 7.) HM r.
A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról
960
6/2006. (II. 7.) IM r.
A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai illetményének és illetményjellegű juttatásainak megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997. (IV. 22.) IM rendelet módosításáról
975
6/2006. (II. 7.) KvVM r.
A 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
975
5/2006. (II. 7.) PM r.
A biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról
981
12/2006. (II. 7.) ME h.
A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ főigazgatójának kinevezéséről
982
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Tolna Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
982
 
Helyesbítés
986

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.