A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536686. látogatója

Budapest

2006. október 27.,

péntek


 

131. szám


 

Ára: 693,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
212/2006. (X. 27.) Korm. r.
A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről
9586
213/2006. (X. 27.) Korm. r.
Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
9588
40/2006. (X. 27.) EüM–FVM e. r.
A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról
9604
25/2006. (X. 27.) PM r.
A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról
9609
46/2006. (X. 27.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
9610
47/2006. (X. 27.) OGY h.
Az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
9610
48/2006. (X. 27.) OGY h.
A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január 1.–december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
9611
176/2006. (X. 27.) KE h.
Kitüntetéses doktorrá avatásról
9611
177/2006. (X. 27.) KE h.
Vezérezredesi előléptetésről
9611
178/2006. (X. 27.) KE h.
Vezérezredesi előléptetésről
9612
179/2006. (X. 27.) KE h.
Altábornagyi előléptetésről
9612
180/2006. (X. 27.) KE h.
Nyugállományú altábornagyi előléptetésről
9612
181/2006. (X. 27.) KE h.
Vezérőrnagyi előléptetésről
9612
182/2006. (X. 27.) KE h.
Nyugállományú vezérőrnagyi előléptetésről
9613
183/2006. (X. 27.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
9613
184/2006. (X. 27.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
9613
185/2006. (X. 27.) KE h.
Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről
9613
186/2006. (X. 27.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
9614
187/2006. (X. 27.) KE h.
Nyugállományú rendőr dandártábornoki kinevezésről
9614
188/2006. (X. 27.) KE h.
Nyugállományú büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésről
9614
189/2006. (X. 27.) KE h.
Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről
9614
190/2006. (X. 27.) KE h.
Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről
9615
1100/2006. (X. 27.) Korm. h.
A Pályamódosító Hitelprogramhoz kapcsolódó árfolyam-garanciáról
9615
1101/2006. (X. 27.) Korm. h.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
9615
1102/2006. (X. 27.) Korm. h.
A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
9616
 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének közleménye a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére irányuló pályázati és bírálati szabályzat módosításáról (egységes szerkezetben)
9616
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
9621
 
Helyesbítés
9623

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.