A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536686. látogatója

Budapest

2006. november 9.,

csütörtök


 

136. szám


 

Ára: 525,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
217/2006. (XI. 9.) Korm. r.
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról
9914
218/2006. (XI. 9.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (VI. 27.) Korm. rendelet módosításáról
9926
219/2006. (XI. 9.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az államhatáron átvezető turistaútvonalakon történő államhatár-átlépésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
9926
25/2006. (XI. 9.) HM–IRM e. r.
A katonák szabadságvesztésének, előzetes letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együttes rendelet módosításáról
9930
28/2006. (XI. 9.) IRM–ÖTM e. r.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság hivatásos állományú tagjainak nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti járadéka megállapításának eljárási rendjéről
9930
49/2006. (XI. 9.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
9935
60/2006. (XI. 9.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
9936
226/2006. (XI. 9.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9937
23/2006. (XI. 9.) KüM h.
A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításának kihirdetéséről szóló 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 5. és 6. §-ainak hatálybalépéséről
9938
 
Az Országos Választási Bizottság 558/2006. (XI. 6.) OVB határozata
9938
 
Az Országos Választási Bizottság 559/2006. (XI. 6.) OVB határozata
9939
 
Az Országos Választási Bizottság 560/2006. (XI. 6.) OVB határozata
9939
 
Az Országos Választási Bizottság 561/2006. (XI. 6.) OVB határozata
9940
 
Az Országos Választási Bizottság 562/2006. (XI. 6.) OVB határozata
9940
 
Tárgymutató a 2006. október hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.