A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518576. látogatója

Budapest

2006. november 10.,

péntek


 

137. szám


 

Ára: 2205,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: LXXXII. tv.
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4)bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
9946
2006: LXXXIII. tv.
Az Európai Védelmi Ügynökség és annak személyzete részére biztosított kiváltságokról és mentességekről szóló, az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői határozatának kihirdetéséről
10032
2006: LXXXIV. tv.
A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt Szerződés kihirdetéséről
10036
2006: LXXXV. tv.
A Magyar Köztársaság és Románia között a magyar–román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Szerződés kihirdetéséről
10041
2006: LXXXVI. tv.
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról
10047
2006: LXXXVII. tv.
Egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról
10048
2006: LXXXVIII. tv.
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről
10050
11/2006. (XI. 10.) OKM r.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet és a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról
10052
227/2006. (XI. 10.) KE h.
Nyugállományú dandártábornoki kinevezésről
10054
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
10054

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.