A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536686. látogatója

Budapest

2006. november 13.,

hétfő


 

138. szám


 

Ára: 3885,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
41/2006. (XI. 13.) EüM r.
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint arendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról
10058
77/2006. (XI. 13.) GKM r.
A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról
10238
78/2006. (XI. 13.) GKM r.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról
10240
43/2006. (XI. 13.) KvVM r.
A Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület bővítéséről és határainak módosításáról szóló 20/2003. (XII. 16.) KvVM rendelet módosításáról
10241
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. szeptember15-i üléséről
10243
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. szeptember29-i üléséről
102

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.