A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518578. látogatója

Budapest

2006. február 8.,

szerda


 

14. szám


 

Ára: 2783,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
30/2006. (II. 8.) Korm. r.
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
995
31/2006. (II. 8.) Korm. r.
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1048
6/2006. (II. 8.) BM r.
A pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak 2006. évi költségvetési támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól
1049
7/2006. (II. 8.) IM r.
A fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK irányelv mellékletében meghatározott irányelvekkel összeegyeztethetőséget teremtő jogszabályok felsorolásáról szóló 13/2004. (IV. 16.) IM rendelet módosításáról
1058
7/2006. (II. 8.) KvVM–GKM e. r.
Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet módosításáról
1059
8/2006. (II. 8.) KvVM r.
A Liget-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről
1062
4/2006. (II. 8.) NKÖM r.
A helyi önkormányzatok részére a hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok működésére adható támogatások igénybevételének rendjéről
1063
2/2006. (II. 8.) OGY h.
Az Alkotmánybíróság egy tagjának megválasztásáról
1065
3/2006. (II. 8.) OGY h.
Az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
1065
4/2006. (II. 8.) OGY h.
Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat módosításáról
1065
3/2006. (II. 8.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1066
1013/2006. (II. 8.) Korm. h.
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezése és a kapcsolódó pénzügyi kártalanítás felgyorsításával összefüggésben a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, illetve a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye rendezésére váró ingatlanai végleges jegyzékének elfogadásáról
1083
1014/2006. (II. 8.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Igazgatósága elnöke és tagjai megbízatásának meghosszabbításáról szóló 1131/2005. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1087
3/2006. (II. 8.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXV. törvény 2. §-a hatálybalépéséről
1088
4/2006. (II. 8.) KüM h.
A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény 2–3. és 5. §-a hatálybalépéséről
1088
 
Az Országos Választási Bizottság 25/2006. (II. 2.) OVB határozata
1089
 
Az Országos Választási Bizottság 26/2006. (II. 2.) OVB határozata
1089
 
Az Országos Választási Bizottság 27/2006. (II. 2.) OVB határozata
1090
 
Az Országos Választási Bizottság 28/2006. (II. 2.) OVB határozata
1091
 
Az Országos Választási Bizottság 29/2006. (II. 2.) OVB határozata
1092
 
Az Országos Választási Bizottság 30/2006. (II. 2.) OVB határozata
1093
 
Az Országos Választási Bizottság 31/2006. (II. 2.) OVB határozata
1093
 
Az Országos Választási Bizottság 32/2006. (II. 2.) OVB határozata
1094
 
Az Országos Választási Bizottság 33/2006. (II. 2.) OVB határozata
1095
 
Az Országos Választási Bizottság 34/2006. (II. 2.) OVB határozata
1096
 
Az Országos Választási Bizottság 35/2006. (II. 2.) OVB határozata
1096
 
Az Országos Választási Bizottság 36/2006. (II. 2.) OVB határozata
1097
 
Az Országos Választási Bizottság 37/2006. (II. 2.) OVB határozata
1098
 
Az Országos Választási Bizottság 1/2006. (II. 2.) OVB állásfoglalása a választási bizottságok határozatainak a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatásáról
1099
 
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
1100
 
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
1106
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2006. március 20–31-ig terjedő időszak –II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
1114

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.