A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518566. látogatója

Budapest

2006. november 20.,

hétfő


 

141. szám


 

Ára: 1533,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
223/2006. (XI. 20.) Korm. r.
A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
10346
224/2006. (XI. 20.) Korm. r.
A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
10359
225/2006. (XI. 20.) Korm. r.
A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
10361
226/2006. (XI. 20.) Korm. r.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
10362
227/2006. (XI. 20.) Korm. r.
A pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről
10377
228/2006. (XI. 20.) Korm. r.
A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X.16.) Korm. rendelet módosításáról
10387
229/2006. (XI. 20.) Korm. r.
A 2007. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről
10390
230/2006. (XI. 20.) Korm. r.
Miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek módosításáról
10412
6/2006. (XI. 20.) ÖTM r.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról
10412
230/2006. (XI. 20.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről ésszolgálati nyugállományba helyezéséről
10420
1108/2006. (XI. 20.) Korm. h.
A 2007-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
10420
1109/2006. (XI. 20.) Korm. h.
A helyi önkormányzatok 2007. évi új címzett támogatásáról
10421
24/2006. (XI. 20.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, Rómában, 2003. május 21-én aláírt tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés területén megvalósítandó együttműködési megállapodás kihirdetéséről és kötelező hatályának elismeréséről szóló 170/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
10422
 
Az Országos Választási Bizottság 563/2006. (XI. 13.) OVB határozata
10422
 
Az Országos Választási Bizottság 564/2006. (XI. 13.) OVB határozata
10423
 
Az Országos Választási Bizottság 565/2006. (XI. 13.) OVB határozata
10423
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2006. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
10424

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.