A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518566. látogatója

Budapest

2006. november 29.,

szerda


 

146. szám


 

Ára: 2541,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: XCVII. tv.
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról
11162
2006: XCVIII. tv.
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
11173
238/2006. (XI. 29.) Korm. r.
Nemzeti gyász kihirdetéséről
11201
82/2006. (XI. 29.) FVM r.
A baromfihús- és tojáságazat rendkívüli piactámogatási intézkedéseiről szóló 64/2006.(IX. 11.)FVM rendelet módosításáról
11201
53/2006. (XI. 29.) OGY h.
A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és azezeket érintő magyar stratégiáról
11202
66/2006. (XI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
11204
67/2006. (XI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
11211
1112/2006. (XI. 29.) Korm. h.
Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodásszövegének végleges megállapításáról, kihirdetéséről és ideiglenes alkalmazásáról
11216
77/2006. (XI. 29.) ME h.
Központi tiszt cím megszűnésének megállapításáról
11216
27/2006. (XI. 29.) KüM h.
A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogrólszóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei, valamint azazokat módosító egyezmények, továbbá aCiprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, aLitván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak azemlített egyezményhez és jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 2005. április 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 2006.éviXXVIII. törvény 2–5.§-ainak hatálybalépéséről
11217
 
Az Országos Választási Bizottság közleménye a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, a főpolgármester, továbbá a fővárosi, megyei közgyűlések tagjai, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. évi választásának országosan összesített adatairól
11218
 
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázati felhívása
11287
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
11288

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.