A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536684. látogatója

Budapest

2006. december 5.,

kedd


 

148. szám


 

Ára: 1701,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: C. tv.
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.évi C. törvény módosításáról
11546
242/2006. (XII. 5.) Korm. r.
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről
11548
243/2006. (XII. 5.) Korm. r.
Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
11567
244/2006. (XII. 5.) Korm. r.
Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszakivezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
11576
245/2006. (XII. 5.) Korm. r.
Az építésügyi bírság megállapításának részletesszabályairól
11593
246/2006. (XII. 5.) Korm. r.
Az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról
11601
247/2006. (XII. 5.) Korm. r.
A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrzőés tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997.(X.17.) Korm. rendelet módosításáról
11607
248/2006. (XII. 5.) Korm. r.
Az ideiglenes határátkelőhelyek megnyitásának szabályairól, a határátkelőhely területére nemhatárátlépés céljából történő belépés, tartózkodás, távozás rendjéről, valamint ahatárterülethez tartozó településekről szóló 184/1997.(X.28.) Korm. rendelet módosításáról
11608
249/2006. (XII. 5.) Korm. r.
A Program utakról szóló 317/2005.(XII.25.)Korm.rendelet módosításáról
11608
250/2006. (XII. 5.) Korm. r.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat-éshatásköréről szóló 165/2006.(VII.28.)Korm.rendelet kiegészítéséről
11609
27/2006. (XII. 5.) HM r.
A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról
11609
12/2006. (XII. 5.) OKM r.
A szakiskola és szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről szóló 14/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról
11618
54/2006. (XII. 5.) OGY h.
Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő mentelmiügyében
11618
247/2006. (XII. 5.) KE h.
Katonai bíró felmentéséről
11618
248/2006. (XII. 5.) KE h.
Katonai főügyész és legfőbb ügyész helyettesének kinevezéséről
11619
249/2006. (XII. 5.) KE h.
Legfőbb ügyész helyettesének kinevezéséről
11619
250/2006. (XII. 5.) KE h.
Altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről ésnyugállományba helyezéséről
11619
251/2006. (XII. 5.) KE h.
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
11619
252/2006. (XII. 5.) KE h.
Határőr vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
11620
253/2006. (XII. 5.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
11620
254/2006. (XII. 5.) KE h.
Határőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről
11620
255/2006. (XII. 5.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
11620
256/2006. (XII. 5.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
11621
1116/2006. (XII. 5.) Korm. h.
A kincstári vagyonba tartozó, az országos kisebbségi önkormányzatok használatába adott épületeknek, épületrészeknek az országos kisebbségi önkormányzatok ingyenes tulajdonába adásáról
11621
1117/2006. (XII. 5.) Korm. h.
A Barankovics István Alapítvány támogatásáról
11623
1118/2006. (XII. 5.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának kinevezéséről
11624
79/2006. (XII. 5.) ME h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága tagjainak kinevezéséről
11624
 
A pénzügyminiszter közleménye az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok 2006. évi II. ütemű támogatásáról
11624
 
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
11628

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.