A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. december 8.,

péntek


 

151. szám


 

Ára: 357,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
255/2006. (XII. 8.) Korm. r.
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről
11978
43/2006. (XII. 8.) EüM r.
Az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető mértékéről szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
11988
45/2006. (XII. 8.) KvVM r.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
11991
266/2006. (XII. 8.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
11991
267/2006. (XII. 8.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
11992
1120/2006. (XII. 8.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati operatív programjainak elfogadásáról
11992
28/2006. (XII. 8.) KüM h.
A „Mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról” szóló, Genfben, 1980. évi október hó 10. napján kelt Egyezmény mellékletét képező „Aháborúból visszamaradt robbanószerkezetekről” intézkedő, Genfben, 2003. november 28-án elfogadott V. kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 184/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2–3.§-ai hatálybalépéséről
11992
29/2006. (XII. 8.) KüM h.
A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma Részes Államainak Első Közgyűlése által, 2002. szeptember 10-én, New Yorkban elfogadott, a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi XXXI. törvény 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
11993
 
Az Országos Választási Bizottság 26/2006. (XII. 5.) OVB állásfoglalása ajogorvoslattal kapcsolatos határidők számításáról
119

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.