A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518564. látogatója

Budapest

2006. december 12.,

kedd


 

152. szám


 

Ára: 525,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: CVIII. tv.
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködéséről szóló, Brdoban, 2006. október 25-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
12002
84/2006. (XII. 12.) FVM r.
Az állatlétszámhoz kötött támogatásijogosultságrólszóló 82/2005. (IX.15.)FVM rendelet módosításáról
12016
30/2006. (XII. 12.) PM r.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991.július1. előtti rendszere alapján fizetett balesetikártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997.(I.31.) PM rendelet, valamint agépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
12017
6/2006. (XII. 12.) SZMM r.
Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzésérőlés vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004.(IX.18.) ESZCSM rendelet módosításáról
12017
268/2006. (XII. 12.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
12018
269/2006. (XII. 12.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
12019
1121/2006. (XII. 12.) Korm. h.
A Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma létrehozásáról
12019
 
A külügyminiszter közleménye a „Pro auxilio civium Hungarorum” emlékplakett adományozásáról
12020
 
A Felsőoktatási Regisztrációs Központ tájékoztatója
12020
 
A Magyar Vidék és Polgári Párt 2002. évi pénzügyi beszámolója
12021
 
A Magyar Vidék és Polgári Párt 2003. évi pénzügyi beszámolója
12021
 
A Magyar Vidék és Polgári Párt 2004. évi pénzügyi beszámolója
12022
 
A Magyar Vidék és Polgári Párt 2005. évi pénzügyi beszámolója
12022
 
A Magyar Vidék és Polgári Párt választásra fordított állami és más pénzeszközeinek, anyagitámogatásánakösszege, forrása és felhasználásának módja
12023
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. január 22.– március 9-ig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
12024
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. január 22.– március 9-ig terjedő időszak – II/2. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
12026
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. január 22.– március 9-ig terjedő időszak – II/3. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
12029
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
12030
 
Helyesbítés
12030
 
Tárgymutató a 2006. november hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.