A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518564. látogatója

Budapest

2006. december 13.,

szerda


 

153. szám


 

Ára: 1701,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
82/2006. (XII. 13.) GKM r.
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról
12034
83/2006. (XII. 13.) GKM r.
A légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről
12040
14/2006. (XII. 13.) OKM r.
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról
12042
31/2006. (XII. 13.) PM–ÖTM e. r.
A helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról szóló 4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet végrehajtásáról
12102
70/2006. (XII. 13.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12104
1122/2006. (XII. 13.) Korm. h.
A kormányzati fejlesztéspolitika kistérségi szintű képviselőiről
12120
 
Helyesbítés
121

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.