A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518564. látogatója

Budapest

2006. december 14.,

csütörtök


 

154. szám


 

Ára: 3885,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: CIX. tv.
A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról
12122
2006: CX. tv.
A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
12293
2006: CXI. tv.
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról
12301
84/2006. (XII. 14.) GKM r.
Az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanácsadás célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM rendelet, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 80/2004. (V. 18.) GKM rendelet módosításáról
12304
12/2006. (XII. 14.) MeHVM r.
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felügyelete alá, aXIX.EU Integráció fejezetbe a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alól átkerült egyes előirányzatok felhasználásának rendjéről
12305
270/2006. (XII. 14.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről ésszolgálati nyugállományba helyezéséről
12309
271/2006. (XII. 14.) KE h.
Orvos vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről ésnyugállományba helyezéséről
12309
 
Az Országos Választási Bizottság 580/2006. (XII. 11.) OVB határozata
12309
 
Az Országos Választási Bizottság 581/2006. (XII. 11.) OVB határozata
12310
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2007. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
12311
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
12311

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.