A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. december 18.,

hétfő


 

156. szám


 

Ára: 1197,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: CXV. tv.
Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról
12394
2006: CXVI. tv.
Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről
12407
2006: CXVII. tv.
Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
12412
2006: CXVIII. tv.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról
12424
12/2006. (XII. 18.) ÖTM r.
A helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról
12425
272/2006. (XII. 18.) KE h.
Vezérőrnagyi előléptetésről
12447
273/2006. (XII. 18.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről, nyugállományba helyezéséről ésvezérőrnagyi előléptetéséről
12447
274/2006. (XII. 18.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről, nyugállományba helyezéséről ésvezérőrnagyi előléptetéséről
12447
275/2006. (XII. 18.) KE h.
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
12448
276/2006. (XII. 18.) KE h.
Büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésről
12448
277/2006. (XII. 18.) KE h.
Büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésről
12448
30/2006. (XII. 18.) KüM h.
Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberijogainakés méltóságának biológiai ésazorvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997.április4-én kelt Egyezményhez kapcsolódó, azemberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről szóló, Genfben, 2005. május 4-én aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXX.törvény 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
12448
31/2006. (XII. 18.) KüM h.
Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberijogainakés méltóságának biológiai ésazorvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997.április4-én kelt Egyezményhez kapcsolódó, azorvosbiológiai kutatásokról szóló, Genfben, 2005.szeptember 28-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXI. törvény 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
12449
 
Helyesbítés
12449

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.