A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518564. látogatója

Budapest

2006. december 19.,

kedd


 

157. szám


 

Ára: 861,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: CXIX. tv.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
12458
2006: CXX. tv.
Az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról
12459
2006: CXXI. tv.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
12460
259/2006. (XII. 19.) Korm. r.
A Program utakról szóló 317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
12489
28/2006. (XII. 19.) HM r.
A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint aközalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról
12489
13/2006. (XII. 19.) MeHVM r.
A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet módosításáról
12491
14/2006. (XII. 19.) MeHVM–ÖTM e. r.
A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó egyes előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 2/2006. (II. 23.) TNM rendelet hatályon kívül helyezéséről
12493
13/2006. (XII. 19.) ÖTM–IRM e. r.
A Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről szóló 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről
12494
7/2006. (XII. 19.) SZMM r.
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelet módosításáról
12495
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. október 17-i üléséről
12500
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. október 27-i üléséről
12501
 
Helyesbítés
12503

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.