A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518564. látogatója

Budapest

2006. december 21.,

csütörtök


 

159. szám


 

Ára: 2373,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: CXXII. tv.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról
12610
2006: CXXIII. tv.
A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről
12610
2006: CXXIV. tv.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007.éviköltségvetéséről
12615
2006: CXXV. tv.
Az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló 1999. június 21-ei megállapodás, valamint az ahhoz csatolt, aCseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és aSzlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
12619
2006: CXXVI. tv.
A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak ésa Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről
12717
30/2006. (XII. 21.) IRM r.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken azigazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjéről
12718
31/2006. (XII. 21.) IRM r.
Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamintazazokhoz kapcsolódó képesítési ésegyébszakmai feltételekről szóló 9/2006. (II.27.)IM rendelet módosításáról
12719

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.