A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. február 15.,

szerda


 

16. szám


 

Ára: 1311,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: XIII. tv.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
1178
32/2006. (II. 15.) Korm. r.
A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
1178
33/2006. (II. 15.) Korm. r.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
1178
1/2006. (II. 15.) MNB r.
A magyar törvényes fizetőeszköz és az euró utánzatáról
1180
2/2006. (II. 15.) MNB r.
A tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről
1187
3/2006. (II. 15.) GKM–PM e. r.
A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együttes rendelet módosításáról
1189
4/2006. (II. 15.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1190
5/2006. (II. 15.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1214
6/2006. (II. 15.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1225
14/2006. (II. 15.) KE h.
Büntetés-végrehajtási altábornagy nyugállományba helyezéséről
1227
15/2006. (II. 15.) KE h.
Nyugállományú vezérezredesi előléptetésről
1227
1017/2006. (II. 15.) Korm. h.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1228
13/2006. (II. 15.) ME h.
Kormányzati főtisztviselői kinevezésekről
1228
14/2006. (II. 15.) ME h.
Központi tiszt cím adományozásáról
1228
 
Az Országos Választási Bizottság 2/2006. (II. 9.) OVB állásfoglalása a nem országos terjesztésű időszaki lap és a helyi műsorszolgáltató országgyűlési választási kampányban történő részvételével kapcsolatos kifogások elbírálására jogosult választási bizottságokról
1229
 
Az Országos Választási Bizottság 3/2006. (II. 9.) OVB állásfoglalása a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. § (1) bekezdésében meghatározott „lakosságszám” fogalom értelmezése tárgyában
1229
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázati felhívása a hatáskörébe tartozó közlekedési szakképesítések szakmai vizsga szervezésére történő jogosultság elnyerésére
1230
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
1234
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
1239
 
Helyesbítés
1240

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.