A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536680. látogatója

Budapest

2006. december 22.,

péntek


 

160. szám


 

Ára: 6741,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: CXXVII. tv.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
12730
2006: CXXVIII. tv.
Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
12970
2006: CXXIX. tv.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
12974
2006: CXXX. tv.
A regisztrációs adó részleges visszatérítéséről
12978
2006: CXXXI. tv.
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
12980
2006: CXXXII. tv.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
13025
83/2006. (XII. 22.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
13051
84/2006. (XII. 22.) ME h.
A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának felmentéséről
13051
33/2006. (XII. 22.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXV. törvény 2-3. §-a hatálybalépéséről
13051
 
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség pályázati felhívása a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására
13051
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
13052

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.