A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536680. látogatója

Budapest

2006. december 23.,

szombat


 

161. szám


 

Ára: 9093,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
270/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
13060
271/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
13065
272/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
13069
273/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról
13072
274/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről
13078
275/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Magyar Vasúti Hivatalról
13095
276/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről
13095
277/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról
13103
278/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Közlekedésbiztonsági Szervezetről
13105
279/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 160/2006. (VII.28.) Korm. rendelet, valamint más kormányrendeletek módosításáról
13106
280/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
13107
281/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
13108
282/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
13133
283/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A tudomány- és innováció-politikával összefüggő egyes jogszabályok módosításáról
13135
284/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III.5.) Korm. rendelet módosításáról
13138
285/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról
13139
286/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
13139
287/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
13156
288/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
13161
289/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról
13164
290/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet módosításáról
13166
291/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról
13167
292/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről
13172
293/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési támogatásáról szóló 26/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
13174
294/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II.16.) Korm. rendelet módosításáról
13174
295/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről
13175
296/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
13179
297/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A közigazgatási hivatalokról
13180
298/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII.24.) Korm. rendelet módosításáról
13188
299/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet módosításáról
13190
300/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Magyar Szabadalmi Hivatalról szóló 86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
13194
301/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól
13194
302/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól
13206
303/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Igazságügyi Hivatalról
13208
304/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetekről
13215
305/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról
13215
306/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A védjegybejelentések elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról
13219
307/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Oktatási Hivatalról
13220
308/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról
13232
309/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Balassi Intézet létrehozásáról
13236
310/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII.28.) Korm. rendelet módosításáról
13238
311/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Magyar Államkincstárról
13238
312/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról
13243
313/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Kincstári Vagyoni Igazgatóságról
13246
314/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről
13246
315/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról
13252
316/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
13254
317/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról
13255
318/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról
13257
319/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
13275
320/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
13279
321/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
13282
322/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Országos Mentőszolgálatról
13286
323/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Országos Vérellátó Szolgálatról
13288
324/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közreműködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintő jogszabályok módosításáról, valamint egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
13290
325/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról
13292
326/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
13304
327/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
13318
328/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
13324
329/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről
13326
330/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
13328
331/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
13337
332/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
13378
333/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI.7.) Korm. rendelet módosításáról
13380
334/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről
13381
335/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A növényvédelmi igazgatás szervezetéről
13382
336/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv kijelöléséről
13383
337/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet kormányzati szervezetalakítással összefüggő módosításáról
13383
338/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
13386
339/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelöléséről
13389
340/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A magyar FAO/WHO Codex Alimentarius munka szakmai irányítását végző szerv kijelöléséről és működési rendjéről, valamint aMagyar Élelmiszerkönyv kiadásának rendjéről
13390
341/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Magyar Takarmánykódex kiadásának rendjéről
13391
342/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
13392
343/2006. (XII. 23.) Korm. r.
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
13392
344/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
13430
345/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatalról
13432
346/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
13432
347/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
13434
348/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
13463
349/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
13475
350/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
13477
351/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A közszolgálati műsorszolgáltatók létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról
13477
352/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V.26.) Korm. rendelet módosításáról
13479
353/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A gáz- és távhőszolgáltatók által a 2007. évben igénybe vehető előlegről
13479
354/2006. (XII. 23.) Korm. r.
A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a Magyar Köztársaság által alkalmazandó, a munkavállalók szabad áramlására vonatkozó átmeneti szabályokról
13481
8/2006. (XII. 23.) ME r.
A kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről
13485
86/2006. (XII. 23.) FVM r.
A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről
13485
85/2006. (XII. 23.) ME h.
Foglalkoztatási tilalom, illetőleg korlátozás alóli felmentésről
13493
 
Helyesbítés
13493

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.