A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518562. látogatója

Budapest

2006. december 26.,

kedd


 

163. szám


 

Ára: 861,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
86/2006. (XII. 26.) GKM r.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági jogkörével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
13610
87/2006. (XII. 26.) GKM r.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
13615
88/2006. (XII. 26.) GKM r.
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról
13618
89/2006. (XII. 26.) GKM r.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról
13619
90/2006. (XII. 26.) GKM r.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
13622
91/2006. (XII. 26.) GKM r.
A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól
13632
29/2006. (XII. 26.) HM–IRM e. r.
A katonák szabadságvesztésének, előzetes letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együttes rendelet módosításáról
13636
32/2006. (XII. 26.) IRM r.
A büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról
13637
33/2006. (XII. 26.) IRM r.
A büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről szóló 21/1994. (XII.30.) IM rendelet módosításáról
13638
34/2006. (XII. 26.) IRM r.
A Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megszüntetéséről és az Igazságügyi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szerv középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről és a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak módosításáról szóló 32/2002. (XII. 21.) IM rendelet módosításáról
13638
35/2006. (XII. 26.) IRM r.
Az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM–BM együttes rendelet módosításáról
13639
36/2006. (XII. 26.) IRM r.
A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben a rendőrség és a határőrség hivatásos állományú tagjainak berendelésével betölthető beosztásokról
13640
15/2006. (XII. 26.) OKM r.
A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosításáról
13641
14/2006. (XII. 26.) ÖTM r.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet módosításáról
13643
43/2006. (XII. 26.) PM r.
Egyes PM rendeleteknek a kormányzati szervezetalakítással összefüggő módosításáról
13645
1133/2006. (XII. 26.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
13650
86/2006. (XII. 26.) ME h.
Közigazgatási hivatal vezetői megbízások visszavonásáról
13650
 
Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2007.évi költségvetési támogatására
13651

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.