A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536680. látogatója

Budapest

2006. december 27.,

szerda


 

164. szám


 

Ára: 8421,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: CXXXIII. tv.
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról
13659
2006: CXXXIV. tv.
A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról
13660
2006: CXXXV. tv.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
13662
355/2006. (XII. 27.) Korm. r.
A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról
13663
356/2006. (XII. 27.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
13673
357/2006. (XII. 27.) Korm. r.
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
13892
358/2006. (XII. 27.) Korm. r.
A magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról
13899
359/2006. (XII. 27.) Korm. r.
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
13940
44/2006. (XII. 27.) EüM r.
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosításáról
13971
45/2006. (XII. 27.) EüM r.
A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről
13973
46/2006. (XII. 27.) EüM r.
A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól
13974
47/2006. (XII. 27.) EüM r.
Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének kidolgozása, szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól
13975
92/2006. (XII. 27.) GKM r.
A polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 3/2004.(I. 13.) GKM rendelet módosításáról
13977
93/2006. (XII. 27.) GKM r.
A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról
13978
94/2006. (XII. 27.) GKM r.
A Vállalkozói Támogatásközvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság közreműködő szervezetként való kijelölésével kapcsolatban szükséges egyes miniszteri rendeletek módosításáról
13979
95/2006. (XII. 27.) GKM r.
Egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról
13980
48/2006. (XII. 27.) KvVM r.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról
14004
49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM e. r.
A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet módosításáról
14006
50/2006. (XII. 27.) KvVM r.
A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról
14018
51/2006. (XII. 27.) KvVM r.
A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról
14026
8/2006. (XII. 27.) SZMM r.
Egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
14028
9/2006. (XII. 27.) SZMM r.
A személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények szakmai feladatairól ésműködésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)SZCSMrendelet módosításáról
14031
10/2006. (XII. 27.) SZMM r.
A személyes gondoskodást nyújtó szociálisellátásokigénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.)SZCSMrendelet módosításáról
14041
11/2006. (XII. 27.) SZMM r.
Az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól
14049
12/2006. (XII. 27.) SZMM r.
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról
14050
13/2006. (XII. 27.) SZMM r.
A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól
14058
1134/2006. (XII. 27.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
14064
87/2006. (XII. 27.) ME h.
A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatója megbízásáról
14064

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.