A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536680. látogatója

Budapest

2006. december 28.,

csütörtök


 

165. szám


 

Ára: 5229,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
360/2006. (XII. 28.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között aMagyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
14067
361/2006. (XII. 28.) Korm. r.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
14074
362/2006. (XII. 28.) Korm. r.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
14077
363/2006. (XII. 28.) Korm. r.
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról
14121
364/2006. (XII. 28.) Korm. r.
A határon túli magyarsággal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról
14122
365/2006. (XII. 28.) Korm. r.
Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelöléséről
14123
366/2006. (XII. 28.) Korm. r.
A közigazgatási hivatalokat érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
14123
367/2006. (XII. 28.) Korm. r.
Az orvosszakértői szerv kijelöléséről
14129
48/2006. (XII. 28.) EüM r.
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
14130
49/2006. (XII. 28.) EüM r.
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
14133
50/2006. (XII. 28.) EüM r.
A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
14136
51/2006. (XII. 28.) EüM r.
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről szóló 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet módosításáról
14136
52/2006. (XII. 28.) EüM r.
A sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról
14137
53/2006. (XII. 28.) EüM r.
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
14138
87/2006. (XII. 28.) FVM r.
A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról
14188
88/2006. (XII. 28.) FVM r.
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól
14209
96/2006. (XII. 28.) GKM r.
Az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról
14221
97/2006. (XII. 28.) GKM r.
Egyes hatósági eljárási díjakra vonatkozó miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról
14221
16/2006. (XII. 28.)MeHVM–PM e. r.
A 2007–2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól
14227
17/2006. (XII. 28.)MeHVM–PM e. r.
A 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet módosításáról
14241
18/2006. (XII. 28.)MeHVM–GKM e. r.
A Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről
14243
19/2006. (XII. 28.)MeHVM–GKM–KvVM e. r.
A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról
14243
15/2006. (XII. 28.) ÖTM r.
Egyes építésügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
14244
14/2006. (XII. 28.) SZMM r.
A regionális munkaügyi központok illetékességéről
14247
88/2006. (XII. 28.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
14280
 
Az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter közös közleménye a befogadott egészségügyi szakellátási kapacitásokról
14280
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a magánszemélyek adóelőleg-nyilatkozatairól 2007. évre
14312
 
Helyesbítés
14317

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.