A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. december 29.,

péntek


 

166. szám


 

Ára: 189,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
368/2006. (XII. 29.) Korm. r.
A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint az ezzel összefüggő, miniszteri feladat- és hatásköröket megállapító egyes kormányrendeletek módosításáról
14321
54/2006. (XII. 29.) EüM r.
A szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról
14322
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye aszemélyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
14326

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.