A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518564. látogatója

Budapest

2006. február 27.,

hétfő


 

23. szám


 

Ára: 3335,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
40/2006. (II. 27.) Korm. r.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról
1802
41/2006. (II. 27.) Korm. r.
A nyugellátások és baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 187/1997. (X.31.) Korm. rendelet módosításáról
1804
42/2006. (II. 27.) Korm. r.
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1805
43/2006. (II. 27.) Korm. r.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1805
7/2006. (II. 27.) EüM r.
Az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető mértékéről szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
1805
8/2006. (II. 27.) EüM–FVM e. r.
A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról
1807
7/2006. (II. 27.) GKM r.
A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának részletes szabályairól
1829
8/2006. (II. 27.) GKM r.
A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
1837
9/2006. (II. 27.) GKM r.
A súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól
1896
9/2006. (II. 27.) IM r.
Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
1902
6/2006. (II. 27.) OM r.
Egyes szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló OM rendeletek kiegészítéséről
1936
20/2006. (II. 27.) KE h.
Rendőr dandártábornok nyugállományba helyezéséről
1944
21/2006. (II. 27.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
1944
16/2006. (II. 27.) ME h.
Főiskolai főigazgatói megbízás megerősítéséről
1945
 
A Bolgár Országos Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (II. 7.) számú határozatának közzététele
1945

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.