A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536689. látogatója

Budapest

2006. február 28.,

kedd


 

24. szám


 

Ára: 1127,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
44/2006. (II. 28.) Korm. r.
A Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályairól
1954
45/2006. (II. 28.) Korm. r.
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1957
17/2006. (II. 28.) FVM r.
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
1958
18/2006. (II. 28.) FVM r.
A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
1961
10/2006. (II. 28.) GKM–BM e. r.
A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról
1964
6/2006. (II. 28.) HM r.
A fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi felhasználásának rendjéről
1969
1/2006. (II. 28.) IHM r.
A szociálisan rászorult előfizetők részére az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról
1971
12/2006. (II. 28.) KvVM r.
A Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséről
1972
6/2006. (II. 28.) NKÖM r.
A XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról
1973
10/2006. (II. 28.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1976
17/2006. (II. 28.) ME h.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról
1978
18/2006. (II. 28.) ME h.
Főiskolai tanár felmentéséről
1978
 
Az Országos Választási Bizottság 5/2006. (II. 23.) OVB állásfoglalása a kifogás benyújtására jogosultak köréről
1979
 
Az Országos Választási Bizottság 64/2006. (II. 23.) OVB határozata
1979
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. január 16-i üléséről
1980
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. január 27-i üléséről
1980
 
A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2006. évi díjszabása
1981
 
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (V 06-07) a vendéglátó-ipari üzletek és kereskedelmi szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
1989
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
2005
 
Helyesbítés
2005

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.