A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518564. látogatója

Budapest

2006. március 7.,

kedd


 

27. szám


 

Ára: 575,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
46/2006. (III. 7.) Korm. r.
A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról
2146
47/2006. (III. 7.) Korm. r.
A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII.23.) Korm. rendelet és a lakás-takarékpénztárak általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
2146
48/2006. (III. 7.) Korm. r.
A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2006. (II.3.) Korm. rendelet módosításáról
2150
9/2006. (III. 7.) EüM r.
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről szóló 64/2003. (X. 31.) ESZCSM rendelet módosításáról
2151
10/2006. (III. 7.) IM r.
Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról
2153
11/2006. (III. 7.) IM r.
A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
2158
7/2006. (III. 7.) OM r.
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet módosításáról
2161
7/2006. (III. 7.) PM r.
Az országkockázat tőkekövetelményéről szóló 16/2001. (III. 9.) PMrendelet, valamint a befektetési vállalkozások országkockázatának tőkekövetelményéről szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról
2167
23/2006. (III. 7.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
2168
24/2006. (III. 7.) KE h.
Polgári védelmi dandártábornoki kinevezésről
2169
19/2006. (III. 7.) ME h.
Főiskolai főigazgatói és rektori megbízásokról és főiskolai főigazgatói megbízások megerősítéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
2169
 
A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye a filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
2169
 
A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye a filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
2172
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére
2173

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.