A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516941. látogatója

Budapest

2006. március 14.,

kedd


 

29. szám


 

Ára: 1863,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
50/2006. (III. 14.) Korm. r.
A helyi önkormányzatok által 2004. évben jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről
2267
51/2006. (III. 14.) Korm. r.
A Felsőoktatási Regisztrációs Központról és eljárásának részletes szabályairól
2268
52/2006. (III. 14.) Korm. r.
A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosításáról
2275
53/2006. (III. 14.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről
2277
54/2006. (III. 14.) Korm. r.
Köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
2282
55/2006. (III. 14.) Korm. r.
A mezőgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti járadékok, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékának kiegészítő emeléséről, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2283
56/2006. (III. 14.) Korm. r.
A növényvédelmi közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2283
10/2006. (III. 14.) BM r.
A többcélú kistérségi társulásokban részt vevő települési önkormányzatok fenntartásában lévő sportpályák felújításának támogatásáról
2284
11/2006. (III. 14.) BM r.
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
2286
12/2006. (III. 14.) BM r.
A belügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról
2301
13/2006. (III. 14.) BM r.
A vívás sportedzői szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
2302
14/2006. (III. 14.) BM r.
A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igényléséről
2305
15/2006. (III. 14.) BM r.
A helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2006. évi támogatásának rendjéről
2306
10/2006. (III. 14.) EüM r.
A gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet módosításáról
2316
11/2006. (III. 14.) EüM r.
Az egészségügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 21/2005. (VI. 16.) EüM rendelet módosításáról
2316
19/2006. (III. 14.) FVM r.
Termőföldnek és erdőnek a szociális földprogram folytatása céljából ingyenesen történő önkormányzati tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának feltételeiről és eljárási rendjéről
2320
12/2006. (III. 14.) GKM r.
Az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról
2321
13/2006. (III. 14.) GKM r.
Az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról
2322
2/2006. (III. 14.) KüM r.
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről
2325
7/2006. (III. 14.) NKÖM r.
Az „art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatásáról
2331
25/2006. (III. 14.) KE h.
Címzetes államtitkár felmentéséről
2331
26/2006. (III. 14.) KE h.
Politikai államtitkár kinevezéséről
2331
1020/2006. (III. 14.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat kiegészítéséről
2332
1021/2006. (III. 14.) Korm. h.
A Ganz Transelektro Villamossági Rt. részére nyújtandó korlátozott költségvetési készfizető kezességvállalásról szóló 1015/2006. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról
2332
1022/2006. (III. 14.) Korm. h.
A Népegészségügyi Tárcaközi Bizottságról szóló 1063/2005. (VI.23.) Korm. határozat módosításáról
2332
5/2006. (III. 14.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a honvédelem és a haditechnika területén kicserélt minősített információk és eszközök védelméről, Budapesten, 1998. február 23-án aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1998. évi XLVI. törvény 2. §-a hatálybalépéséről
2333
 
Az Országos Választási Bizottság 84/2006. (III. 9.) OVB határozata
 
A belügyminiszter pályázati felhívása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
2333
 
A Nemzetközi Pető András Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
2340
 
Az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
2347
 
Helyesbítés
2352

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.