A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518562. látogatója

Budapest

2006. március 17.,

péntek


 

30. szám


 

Ára: 2047,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2006. (III. 17.) MNB r.
A „Bartók Béla születésének 125. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról
2354
3/2006. (III. 17.) FMM r.
A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról
2355
20/2006. (III. 17.) FVM r.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról
2418
21/2006. (III. 17.) FVM r.
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 35/1997. (V. 13.) FM rendelet módosításáról
2432
8/2006. (III. 17.) PM r.
A kisajátítással kapcsolatos kártalanítási összeg kifizetéséről, valamint az értékkülönbözet megfizetéséről szóló 21/1976. (IX. 5.) PM rendelet módosításáról
2432
27/2006. (III. 17.) KE h.
Vezérőrnagyi előléptetésről
2433
28/2006. (III. 17.) KE h.
Rendőr vezérőrnagyi előléptetésről
2433
29/2006. (III. 17.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
2433
30/2006. (III. 17.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
2433
31/2006. (III. 17.) KE h.
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
2434
32/2006. (III. 17.) KE h.
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
2434
33/2006. (III. 17.) KE h.
Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről
2434
34/2006. (III. 17.) KE h.
Büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésről
2434
35/2006. (III. 17.) KE h.
Altábornagyi rendfokozat posztumusz helyreállításáról
2435
1023/2006. (III. 17.) Korm. h.
A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2006. évi adományozásáról
2435
 
A belügyminiszter 7002/2006. (BK 6.) BM irányelve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazása során lehetséges költségcsökkentő megoldásokról
2435
 
Az Országos Választási Bizottság 6/2006. (III. 9.) OVB állásfoglalása a kampánycsend tárgyában
2438
 
Az Országos Választási Bizottság 7/2006. (III. 9.) OVB állásfoglalása az ajánlás megismételhetetlenségéről
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye
2438
 
A gazdasági és közlekedési miniszter pályázati felhívása a 2006. évi Nemzeti Minőségi Díj elnyerésére
 
Az Országos Borminősítő Intézet közleménye
2438
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
2439
 
Helyesbítés
2439

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.