A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518583. látogatója

Budapest

2006. március 21.,

kedd


 

31. szám


 

Ára: 4807,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
57/2006. (III. 21.) Korm. r.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
2450
58/2006. (III. 21.) Korm. r.
A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X.16.) Korm. rendelet módosításáról
2457
59/2006. (III. 21.) Korm. r.
A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
2458
7/2006. (III. 21.) HM r.
A hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól
2460
8/2006. (III. 21.) HM r.
A honvédségi közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról
2623
2/2006. (III. 21.) IHM r.
A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról
2623
3/2006. (III. 21.) IHM r.
A felügyeleti díj mértékéről és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról
2626
14/2006. (III. 21.) KvVM r.
A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítéséről
2626
15/2006. (III. 21.) KvVM r.
Az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről
2627
8/2006. (III. 21.) NKÖM r.
A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet módosításáról
2628
36/2006. (III. 21.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
2629
37/2006. (III. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
2630
1024/2006. (III. 21.) Korm. h.
Az Átmeneti Támogatás 2006. évi prioritásairól és tárgyalási irányelveiről
2630
20/2006. (III. 21.) ME h.
Kormányzati főtisztviselői kinevezésről
2631
 
Az Országos Választási Bizottság 97/2006. (III. 16.) OVB határozata
2631
 
Az Országos Választási Bizottság 98/2006. (III. 16.) OVB határozata
2632
 
Az Országos Választási Bizottság 99/2006. (III. 16.) OVB határozata
2633
 
Az Országos Választási Bizottság 100/2006. (III. 16.) OVB határozata
2634
 
A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
2634
 
A Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
2640
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2006. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
2648
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
2648
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
2648

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.