A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536685. látogatója

Budapest

2006. március 23.,

csütörtök


 

32. szám


 

Ára: 1311,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
60/2006. (III. 23.) Korm. r.
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
2666
61/2006. (III. 23.) Korm. r.
A biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről
2666
5/2006. (III. 23.) MNB r.
Új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
2668
12/2006. (III. 23.) EüM r.
Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
2673
13/2006. (III. 23.) EüM–FMM e. r.
A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról
2678
22/2006. (III. 23.) FVM r.
A zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek támogatásáról szóló 36/2005. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
2679
23/2006. (III. 23.) FVM r.
A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III.3.) FVM rendelet módosításáról
2680
9/2006. (III. 23.) HM r.
A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról
2688
12/2006. (III. 23.) IM r.
Az Igazságügyi Hivatal tevékenységével kapcsolatos egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról
2692
8/2006. (III. 23.) OM r.
A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
2705
9/2006. (III. 23.) PM r.
A Rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosításának rendjéről
2710
11/2006. (III. 23.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
2714
38/2006. (III. 23.) KE h.
Egyetemi tanár felmentéséről
2718
1025/2006. (III. 23.) Korm. h.
A munkáltatók társadalmi felelősségének erősítéséről és ezt ösztönző intézkedésekről
2718
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
2720
 
Az Állami Számvevőszék pályázati felhívása a Nemzeti Kulturális Alap könyvvizsgálói feladatainak ellátására
2720
 
Az Országos Horvát Önkormányzat költségvetése 2006. évre
2722
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
2724
 
Helyesbítés
2725

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.