A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518566. látogatója

Budapest

2006. március 27.,

hétfő


 

33. szám


 

Ára: 3887,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
62/2006. (III. 27.) Korm. r.
Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól
2731
63/2006. (III. 27.) Korm. r.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
2744
64/2006. (III. 27.) Korm. r.
Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2780
65/2006. (III. 27.) Korm. r.
Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
2781
66/2006. (III. 27.) Korm. r.
A 2005–2007 közötti időszakban az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól
2784
67/2006. (III. 27.) Korm. r.
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról
2804
14/2006. (III. 27.) EüM r.
A külföldiek magyarországi tartózkodásának engedélyezésével összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről, valamint az egészségügyi ellátás fedezetének igazolásáról szóló 48/2001. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
2812
15/2006. (III. 27.) EüM r.
A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet módosításáról
2813
16/2006. (III. 27.) EüM r.
Az orvostechnikai eszközökről
2815
4/2006. (III. 27.) FMM r.
Az igazságügyi munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjéről és eljárási szabályairól
2851
14/2006. (III. 27.) GKM r.
Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról
2852
10/2006. (III. 27.) HM r.
A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról
2853
13/2006. (III. 27.) IM r.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet módosításáról
2862
9/2006. (III. 27.) OM r.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet módosításáról
2863
10/2006. (III. 27.) OM r.
A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról
2864
11/2006. (III. 27.) OM r.
Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
2881
1026/2006. (III. 27.) Korm. h.
Az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek teljesüléséről szóló Nemzeti jelentés jóváhagyásáról
2893
1027/2006. (III. 27.) Korm. h.
A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
2893
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (1/2006. KJE szám)
2894
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről
2896
 
Az Országos Szlovák Önkormányzat és Intézményeinek 2006. évi költségvetése
2897
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
2898
 
Helyesbítés
2900

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.