A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516932. látogatója

Budapest

2006. április 3.,

hétfő


 

36. szám


 

Ára: 1127,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
71/2006. (IV. 3.) Korm. r.
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
3026
72/2006. (IV. 3.) Korm. r.
A végelszámolás számviteli feladatairól
3048
73/2006. (IV. 3.) Korm. r.
Az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról
3051
74/2006. (IV. 3.) Korm. r.
A 2006. évi új fejlesztési célú pályázati felhívások közzétételének és egyedi fejlesztési támogatási döntések meghozatalának egyes szabályairól
3053
75/2006. (IV. 3.) Korm. r.
Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
3055
76/2006. (IV. 3.) Korm. r.
Veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
3056
3/2006. (IV. 3.) KüM r.
A Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának, ellenőrzésének szabályairól
3058
14/2006. (IV. 3.) OM r.
A szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről
3065
15/2006. (IV. 3.) OM r.
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
3069
3/2006. (IV. 3.) TNM–GKM–KvVM e. r.
Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendelet módosításáról
3070
47/2006. (IV. 3.) KE h.
Altábornagyi előléptetésről
3070
48/2006. (IV. 3.) KE h.
Vezérőrnagyi előléptetésről
3070
49/2006. (IV. 3.) KE h.
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
3071
50/2006. (IV. 3.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
3071
51/2006. (IV. 3.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
3071
52/2006. (IV. 3.) KE h.
Büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
3072
53/2006. (IV. 3.) KE h.
Rektori megbízás alóli felmentésről
3072
1030/2006. (IV. 3.) Korm. h.
A vállalkozói „körbetartozások” kezelésére vonatkozó kormányzati lépésekről
3072
1031/2006. (IV. 3.) Korm. h.
Az árvízi védekezéssel kapcsolatos többletköltségek biztosításáról
3073
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (2/2006. PJE szám)
3075
 
Az Országos Választási Bizottság 9/2006. (III. 30.) OVB állásfoglalása aszavazólapok szavazóhelyiségen kívülre viteléről
3078
 
Az Országos Választási Bizottság 10/2006. (III. 30.) OVB állásfoglalása az adatrögzítő és adathordozó eszközök használata a szavazatszámláló bizottságokban
3078
 
Az Országos Választási Bizottság 11/2006. (III. 30.) OVB állásfoglalása a szavazás napján végzett közvélemény-kutatásokról
3079

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.