A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536682. látogatója

Budapest

2006. április 5.,

szerda


 

38. szám


 

Ára: 1311,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
79/2006. (IV. 5.) Korm. r.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
3114
20/2006. (IV. 5.) KvVM r.
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
3138
21/2006. (IV. 5.) KvVM r.
Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezelőjének megállapításáról
3164
1034/2006. (IV. 5.) Korm. h.
Dr. Dudás Ferenc újjáépítési kormánymegbízottá történő kinevezéséről
3164
1035/2006. (IV. 5.) Korm. h.
Államtitkári juttatások biztosításáról
3164
23/2006. (IV. 5.) ME h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Apostoli Szentszék által 1997. június 20-án aláírt Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának áttekintésére létrejövő bizottságba delegált kormányzati képviselő felmentéséről és megbízásáról
3165
24/2006. (IV. 5.) ME h.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjának megbízásáról
3165
25/2006. (IV. 5.) ME h.
Főiskolai rektor megbízásáról
3165
26/2006. (IV. 5.) ME h.
Főiskolai tanár kinevezéséről
3166
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (1/2006. BJE szám).
3166
 
A Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)
3171

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.