A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. április 6.,

csütörtök


 

39. szám


 

Ára: 759,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
80/2006. (IV. 6.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a katonai és műszaki együttműködésről Budapesten, 2006. január 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
3178
81/2006. (IV. 6.) Korm. r.
Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3180
82/2006. (IV. 6.) Korm. r.
A 2006. évi rendkívüli árvízi védekezés költségvetési forrásának biztosításáról
3180
16/2006. (IV. 6.) BM r.
A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
3180
17/2006. (IV. 6.) BM r.
Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatását szolgáló BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 34/2005. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról
3186
18/2006. (IV. 6.) BM r.
A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról
3189
16/2006. (IV. 6.) GKM r.
Az egyes hajózási tárgyú jogszabályok módosításáról
3191
16/2006. (IV. 6.) OM r.
A külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet módosításáról
3203
10/2006. (IV. 6.) PM r.
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról
3205
1036/2006. (IV. 6.) Korm. h.
A szociális földprogram megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő átadásáról
3205
1037/2006. (IV. 6.) Korm. h.
A Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendő intézkedésekről szóló Cselekvési Program végrehajtásához szükséges intézkedésekről
3207
 
Az oktatási miniszter közleménye a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjainak névsoráról
3209
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2006. május 15–26-ig terjedő időszak –II/2. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
3210
 
Helyesbítés
3212

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.