A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536689. látogatója

Budapest

2006. január 18.,

szerda


 

4. szám


 

Ára: 943,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2006. (I. 18.) Korm. r.
Az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint Izrael Állam között a polgári globális navigációs műholdrendszerekről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
434
10/2006. (I. 18.) Korm. r.
A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
445
1/2006. (I. 18.) FVM r.
A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról
445
2/2006. (I. 18.) FVM r.
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
446
3/2006. (I. 18.) FVM r.
A 2006. évi iskolatej program első félévének szabályozásáról szóló 115/2005. (XII. 15.) FVM rendelet módosításáról
447
1/2006. (I. 18.) GKM r.
A távhő- és villamosenergia-termelői engedélyekkel rendelkező engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz hatósági árának megállapításáról
447
3/2006. (I. 18.) KE h.
Közigazgatási államtitkár felmentéséről
452
4/2006. (I. 18.) KE h.
Politikai államtitkár kinevezéséről
452
5/2006. (I. 18.) KE h.
Közigazgatási államtitkár kinevezéséről
453
6/2006. (I. 18.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
453
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2005. december 2-i üléséről
454
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2005. december 9-i üléséről
454
 
A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
455
 
A Tempus Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
461
 
A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) jogdíjközleménye a hangfelvételnek nyilvános helyen történő bemutatása céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel- előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
466
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
469
 
Helyesbítés
474

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.