A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536682. látogatója

Budapest

2006. április 7.,

péntek


 

40. szám


 

Ára: 207,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
83/2006. (IV. 7.) Korm. r.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3218
84/2006. (IV. 7.) Korm. r.
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
3218
28/2006. (IV. 7.) FVM r.
Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
3219
15/2006. (IV. 7.) IM r.
A felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtását megelőző fizetési felszólítás formai és tartalmi kellékeiről
3220
16/2006. (IV. 7.) IM r.
A felszámolót a zálogtárgy értékesítésével összefüggésben megillető díjról
3223
17/2006. (IV. 7.) IM r.
A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről
3223
1038/2006. (IV. 7.) Korm. h.
Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program megvalósítása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő szerződésről és az annak kapcsán végrehajtandó további feladatokról
3226
1039/2006. (IV. 7.) Korm. h.
A 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítését szolgáló kormányzati intézkedések egyes feltételeinek megállapításáról
3228
 
Az Országos Választási Bizottság 12/2006. (IV. 6.) OVB állásfoglalása az igazolással szavazásról
3228

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.