A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536689. látogatója

Budapest

2006. április 19.,

szerda


 

46. szám


 

Ára: 1679,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
20/2006. (IV. 19.) BM r.
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról
3778
17/2006. (IV. 19.) EüM r.
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
3826
18/2006. (IV. 19.) EüM r.
Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendelet módosításáról
3829
19/2006. (IV. 19.) EüM r.
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról
3829
18/2006. (IV. 19.) GKM r.
A polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 3/2004. (I. 13.) GKM rendelet módosításáról
3831
19/2006. (IV. 19.) GKM r.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról
3834
20/2006. (IV. 19.) GKM r.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
3838
21/2006. (IV. 19.) GKM r.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet módosításáról
3840
22/2006. (IV. 19.) GKM r.
A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról
3840
13/2006. (IV. 19.) HM r.
A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, továbbá a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosításáról
3841
4/2006. (IV. 19.) IHM r.
A Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással összefüggő nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért fizetendő díjakról
3842
1043/2006. (IV. 19.) Korm. h.
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkájának támogatásáról
3843
 
Az Országos Választási Bizottság 13/2006. (IV. 13.) OVB állásfoglalása a mozgóurnás szavazás egyes kérdéseiről
3844
 
Az Országos Választási Bizottság 14/2006. (IV. 18.) OVB állásfoglalása a kampánycsend tárgyában
3844
 
Az Országos Választási Bizottság 221/2006. (IV. 18.) OVB határozata
3845
 
Az Országos Választási Bizottság 222/2006. (IV. 18.) OVB határozata
3845
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Baranya Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
3846
 
A Magyar Szegényeket Pártoló Párt 2005. évi vagyonmérlege
3848
 
A Nyugdíjasok Pártja 2005. évi pénzügyi zárómérlege
3849
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
3850

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.