A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518711. látogatója

Budapest

2006. április 25.,

kedd


 

49. szám


 

Ára: 759,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
98/2006. (IV. 25.) Korm. r.
A nyugdíjasok távhő-szolgáltatási támogatásáról szóló 212/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3930
99/2006. (IV. 25.) Korm. r.
Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3930
100/2006. (IV. 25.) Korm. r.
A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
3937
101/2006. (IV. 25.) Korm. r.
Veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
3938
22/2006. (IV. 25.) BM r.
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról
3940
23/2006. (IV. 25.) GKM r.
A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és vízilétesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet módosításáról
3946
1045/2006. (IV. 25.) Korm. h.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. évi forrásbevonási tervéről
3946
1046/2006. (IV. 25.) Korm. h.
A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
3946
1047/2006. (IV. 25.) Korm. h.
A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról
3947
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (2/2006. KJE szám)
3947
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (3/2006. KJE szám)
3950
 
Az Országos Választási Bizottság 15/2006. (IV. 23.) OVB állásfoglalása a külképviseleti szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságának a szavazatszámlálással kapcsolatos tevékenysége tárgyában
3953
 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása ,,A külpolitika és diplomácia népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása” címmel
3954
 
A Magyar Szocialista Párt 2005. évi pénzügyi zárómérlege
3964
 
Helyesbítés
3965

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.