A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518562. látogatója

Budapest

2006. január 19.,

csütörtök


 

5. szám


 

Ára: 207,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2006. (I. 19.) BM r.
A 2006. április 9. és 23. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
482
2/2006. (I. 19.) PM r.
A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet módosításáról
484
7/2006. (I. 19.) KE h.
Az országgyűlési képviselők 2006. évi általános választásának kitűzéséről
485
4/2006. (I. 19.) ME h.
Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
485
5/2006. (I. 19.) ME h.
Központi tiszt cím megszűnésének megállapításáról
486
6/2006. (I. 19.) ME h.
Főiskolai tanár felmentéséről
486
7/2006. (I. 19.) ME h.
A Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
486
8/2006. (I. 19.) ME h.
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
486
 
Az Országos Választási Bizottság 1/2006. (I. 12.) OVB határozata
487
 
Az Országos Választási Bizottság 2/2006. (I. 12.) OVB határozata
488

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.