A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536685. látogatója

Budapest

2006. április 28.,

péntek


 

50. szám


 

Ára: 1863,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
102/2006. (IV. 28.) Korm. r.
Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról ésműködéséről
3971
103/2006. (IV. 28.) Korm. r.
Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
3978
104/2006. (IV. 28.) Korm. r.
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
3982
105/2006. (IV. 28.) Korm. r.
A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3995
106/2006. (IV. 28.) Korm. r.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról
3997
23/2006. (IV. 28.) BM r.
A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005.(XI. 30.) BM rendelet módosításáról
4003
24/2006. (IV. 28.) GKM r.
A villamos energia átállási költség megállapításáról
4010
25/2006. (IV. 28.) KvVM r.
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995.(IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
4010
26/2006. (IV. 28.) KvVM r.
Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004.(X. 8.) KvVM rendelet, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásárólszóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról
4011
27/2006. (IV. 28.) KvVM r.
A környezetvédelmi, természetvédelmi ésvízügyifelügyelőségek illetékességi, valamint anemzetiparkigazgatóságok és a környezetvédelmi ésvízügyiigazgatóságok működési területéről szóló 29/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról
4014
13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM e. r.
A bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól
4015
14/2006. (IV. 28.) PM–BM e. r.
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 4/2006.(I.26.) PM–BM együttes rendelet módosításáról
4017
72/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4019
73/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4022
74/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4024
75/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4025
76/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4025
77/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4026
78/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4026
79/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4028
80/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4028
81/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4028
82/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4029
83/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4029
84/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4031
85/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4035
86/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4036
87/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4037
88/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4037
89/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4037
90/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4038
91/2006. (IV. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4038
92/2006. (IV. 28.) KE h.
Posztumusz kitüntetés adományozásáról
4039
1048/2006. (IV. 28.) Korm. h.
Dr. Avarkeszi Dezső kormánymegbízotti megbízatásának módosításáról
4039
 
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
4039
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. március 22-i üléséről
4045
 
A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt 2005.évi pénzügyi beszámolója
4048
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2006. június 6–30-ig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
4049
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
4051
 
Helyesbítés
4051

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.